Welcome to the MILControl website /Control planning and export

Privacy policy

Via Milcontrol, de software van Control voor het inventariseren van de Meet- en Adviesrapporten (MAR) voor Melkinstallaties en Koeltanks, worden persoonsgegevens verzameld. Control hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat :

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel de MAR voor Melkinstallaties en Koeltanks te inventariseren met het oog op de evaluatie van de erkende melkmachine- en koeltanktechnici en het verstrekken van informatie aan IKM/QFL of VRV (beperkt tot gegevens verzameld via de applicatie ‘Watertesten’).
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • Bij gebruik van gegevens voor onderzoeksdoeleinden zullen deze zich strikt beperken tot de resultaten van de metingen en zullen persoonlijke gegevens nooit vermeld worden. Elk gebruik van resultaten voor onderzoeksdoeleinden moet eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan de stuurgroep van Control.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren.
  • Control zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de persoonlijke gegevens.

Bij vragen of opmerkingen, kan u ons altijd contacteren:

Control
ILVO – Technologie & Voeding
T.a.v. Bart Eloot / Elsy Deschamphelaere
Burg. van Gansberghelaan 115 bus 1
9820 Merelbeke
tel: 09/272.27.73
e-mail: info(at symbool)milcontrol.be